Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για τη Βιομηχανική Επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές περιόδους για ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτει τον 18ο και τον 19ο αιώνα, ενώ ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλές ακόμη χώρες. Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τη Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς άλλαξαν τη δομή των κοινωνιών κατά πολύ.

Είναι αλήθεια πως κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση η παραγωγή διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Με τη δημιουργία τεχνολογικών καινοτομιών, πλέον πολλαπλασιάστηκαν οι προοπτικές παραγωγής. Αντί να συγκεντρώνεται η παραγωγή στα χέρια των τεχνιτών, άλλαξαν οι συνθήκες και αυτοματοποιήθηκαν αρκετές ξεχωριστές εργασίες. Ως αποτέλεσμα, σε λιγότερο χρονικό διάστημα υπήρχε η δυνατότητα να παράγονται περισσότερα προϊόντα.

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει, το κόστος παραγωγής μειώθηκε σημαντικά. Πλέον τα προϊόντα δημιουργούνταν πολύ πιο γρήγορα και επομένως η εργασία που απαιτούταν ήταν κατά πολύ λιγότερη. Την ίδια στιγμή, η εργατική τάξη δημιουργήθηκε και εδραιώθηκε ως κοινωνικό σύνολο. Εργάτες αλλά και εργάτριες απασχολούνταν μαζικά για τη βιομηχανική παραγωγή. Αυτή ήταν μία ακόμη αλλαγή που επέφερε η Βιομηχανική Επανάσταση.

Πέρα από την απασχόληση γυναικών όμως σε θέσεις εργασίας, η Βιομηχανική Επανάσταση καθιέρωσε και την απασχόληση παιδιών. Υπήρχαν συγκεκριμένες εργασίες που μπορούσαν να καλυφθούν με τη συμμετοχή ανηλίκων και γι’ αυτό τα παιδιά αποδείχτηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα. Αν και με την πάροδο των ετών η κατάσταση έχει αλλάξει προς το καλύτερο, είναι αλήθεια πως υπολείμματα τέτοιας μορφής εκμετάλλευσης στη βιομηχανική παραγωγή συνεχίζουν να υφίστανται.

Με τη Βιομηχανική Επανάσταση, τα νοικοκυριά είχαν πια την ευκαιρία να αποκτήσουν αντικείμενα που μέχρι πρότινος φάνταζαν εξωπραγματικά. Φυσικά, η οικονομική ευρωστία των οικογενειών δεν επήλθε από τη μία στιγμή στην άλλη. Αντιθέτως, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να καθιερωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Στην αρχή της έξαρσης της βιομηχανικής παραγωγής, οι περισσότεροι εργάτες θεωρούνταν αναλώσιμοι. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες και δεν υπήρχε κανένας σεβασμός στις επιθυμίες και τις ανάγκες των εργαζομένων. Με πολύ κόπο και με συνεχείς διαμαρτυρίες οι εργάτες κατάφεραν να αποκτήσουν πολλά από τα δικαιώματα που στη σημερινή εποχή τα θερούμε δεδομένα. Η θέσπιση των 8 ωρών εργασίας και η ανάγκη για ξεκούραση, οι ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές (τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν) και η ύπαρξη συνθηκών εργασίας που προστατεύει τους εργαζομένους αποτελούν θεμέλια της σύγχρονης μορφής εργασίας.

Φυσικά, ο συνδικαλισμός και οι απεργίες υπήρξαν όπλα στα χέρια των εργαζομένων κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Καθώς το κλίμα ήταν αβέβαιο και οικοδομούνταν σχέσεις ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργάτες χωρίς κάποιο προηγούμενο, τα πάντα ήταν ρευστά. Και στο βωμό του κέρδους, οι εργοδότες αναζητούσαν τρόπους που θα μεγιστοποιούσαν τις απολαβές τους. Όμως, μέσα από διαρκείς διαπραγματεύσεις και ύστερα από επίμονες διεκδικήσεις, πολλά αποκτήθηκαν.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Βιομηχανική Επανάσταση διαμόρφωσε κατά πολύ τη σύγχρονη μορφή της κοινωνίας. Φυσικά και έχουν αλλάξει πάρα πολλά με το πέρασμα του χρόνου. Όμως, είναι σημαντικό ότι η παραγωγή διευρύνθηκε και η τεχνολογία ξεκίνησε να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη. Ακόμη και σήμερα, αυτό δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα έχει ενισχυθεί ως φαινόμενο ακόμη περισσότερο.