Οφέλη Που Απορρέουν από τη Βιομηχανική Παραγωγή στη Χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στην Ελλάδα. Οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί, ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν γίνει πλέον αρκετά ευέλικτες. Τα λουκέτα στις επιχειρήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ ακόμη και σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται είναι συνηθισμένο φαινόμενο η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών.

Η βιομηχανική παραγωγή μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν το κοινωνικό σύνολο, όπως μαρτυρούν τα οικονομικά στοιχεία στη χώρα. Κι αυτό συμβαίνει γιατί μία βιομηχανική μονάδα παραγωγής προσφέρει πολυεπίπεδα οφέλη. Δεν ωφελεί, όπως κάποιοι εσφαλμένα μπορεί να πιστεύουν, μονάχα τον ιδοκτήτη της επιχείρησης ή τον κοινωνικό του περίγυρο. Αντιθέτως, τα οφέλη που απορρέουν από τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα είναι πολλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά.

Πρώτα απ’ όλα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική ευρωστία των εργαζομένων αντανακλάται στο κοινωνικό σύνολο. Ένας εργαζόμενος έχει την οικονομική δυνατότητα να καταναλώνει και αυτό το εισόδημα μετατρέπεται σε έξοδα μέσα στην τοπική αγορά. Παράλληλα, είναι σε θέση να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος και προς τρίτους. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύονται τα οικονομικά άλλων επιχειρήσεων, αυξάνοντας παράλληλα τις εισφορές που εισπράττει το κράτος για να καλυφθούν οι ανάγκες που υφίστανται.

Αν το δει κανείς μεμονωμένα, ίσως αυτό το όφελος δε φαίνεται σημαντικό. Ωστόσο, όταν πολλαπλασιάσεις το κέρδος ανάλογα με τα άτομα που απασχολούνται σε κάθε μονάδα βιομηχανικής παραγωγής, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μεγαλύτερη η μονάδα, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη που απορρέουν λοιπόν.

Επιπλέον, η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει θετικό αντίκτυπο και στα έσοδα από εξαγωγές. Κατά πάσα πιθανότητα, τα προϊόντα που παράγονται εντός συνόρων έπειτα εξάγονται σε άλλες χώρες. Με αυτό τον τρόπο, στην Ελλάδα προστίθενται πόροι που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν. Επομένως, ένα ακόμη αποτέλεσμα που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της χώρας σε οικονομικό επίπεδο σχετίζεται άρρηκτα με τη βιομηχανία.

Συνεχίζοντας, είναι αναγκαίο να τονίσουμε την τεράστια σημασία που έχει για μία χώρα η αυτάρκεια. Αν και καμία χώρα δε γίνεται να είναι 100% αυτάρκης και να καλύπτει τις ανάγκες της συνολικά χωρίς την ανάγκη για εισαγωγές, εντούτοις η κάλυψη ενός ποσοστού αυτών των αναγκών από την εγχώρια παραγωγή είναι σε κάθε περίπτωση θετική. Γι’ αυτό λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανικής παρουσίας.

Τέλος, χωρίς το κόστος μεταφοράς από άλλες χώρες, είναι λογικό οι τιμές να έχουν περιθώριο να μειωθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που επιλέγουν εγχώρια προϊόντα από τις τοπικές βιομηχανικές μονάδες είναι πολύ πιθανόν να πληρώνουν λιγότερα χρήματα. Αν υπάρχουν δύο παρόμοια προϊόντα στην αγορά με καμία προφανή διαφορά, τότε η διαφορά στην τιμή έχει να κάνει σε μεγάλο ποσοστό με το κόστος των μεταφορικών. Γιατί λοιπόν να μην επιλέγουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της τοπικής αγοράς, αντί για εκείνα που εισάγονται;

Όπως εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί, υπάρχουν ποικίλα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη μιας βιώσιμης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύονται τέτοιες προσπάθειες ανάπτυξης ενός πολύπαθου κλάδου στην εγχώρια οικονομία. Τα οφέλη που θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αξίζουν την προσπάθεια!