Γυναικεία Επιχειρηματικότητα & Λάθη Οικονομίας

Πολλές γυναίκες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί για την οικονομία της Ελλάδας. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί ορισμένες συμπεριφορές που μόνο ανησυχία προκαλούν σε σχέση με την στάση της πλειοψηφίας των γυναικών επιχειρηματιών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα εμπόδια που φαίνεται πως οι ίδιες βάζουν μπροστά στο δρόμο τους. Ως αποτέλεσμα, μένουν πίσω και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επιχείρησή τους με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Ποια είναι αυτά τα εμπόδια; Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για την αναβλητικότητα. Η έλλειψη αποφασιστικότητας οδηγεί σε αναβολή των επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι ίσως πιο εύκολο να αναβάλλεις διαρκώς ένα εγχείρημα, από το να διεκδικήσεις όλα όσα μπορούν να συμβούν από το εγχείρημα αυτό. Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά εύκολη λύση δεν προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην επιχείρηση. Αντιθέτως, συρρικνώνει τον κύκλο εργασιών και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη (meilleur jet dentaire).

Η έλλειψη αυτοματισμού αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στα σχέδια των Ελληνίδων επιχειρηματιών. Οι περισσότερες γυναίκες δείχνουν μια αδικαιολόγητη κωλυσιεργεία, αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμμονή στις παραδοσιακές μορφές εμπορίου και επιχειρηματικής ανάπτυξης εν γένει. Συμπερασματικά, οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις οφείλουν να γίνουν περισσότερο δεκτικές στον αυτοματισμό. Με αυτό τον τρόπο, θα εξοικονομήσουν πόρους και θα βελτιώσουν τον κύκλο παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ρίσκο είναι αναγκαίο κακό στις ημέρες μας, ειδικότερα στον κλάδο των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η αδυναμία ανάληψης της ευθύνης και συνυπολογισμού των ρίσκων οδηγεί σε προβλήματα. Μια επιχείρηση αποκλείεται να είναι πάντοτε επιτυχημένη, αυτάρκης και χωρίς οποιοδήποτε εμπόδιο. Για να συνεχίσει να λειτουργεί, επομένως, είναι απαραίτητη η ανάληψη ρίσκων. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που αποφασιστεί η ανάπτυξη της επιχείρησης, το άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού ή ακόμη και η συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις. Μια γυναίκα είναι περισσότερο πρακτική και αυτό οδηγεί στο φόβο, όταν έρχεται η στιγμή να πάρει κάποιο ρίσκο.

Φυσικά και οι γυναίκες είναι προικισμένες με πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στην πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για παράδειγμα, είναι πιο ανθρωποκεντρικές σε σχέση με τους άνδρες επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, διατηρούν καλύτερες σχέσεις και οργανώνουν τη δομή της εταιρείας με κέντρο τους εργαζομένους. Αυτό βελτιώνει τις σχέσεις του προσωπικού και βοηθά να αντεπεξέρχονται τα εμπόδια που συναντά η επιχείρηση κατά καιρούς.

Επιπλέον, τα συναισθήματα ενδέχεται να λειτουργήσουν προς όφελος της επιχείρησης. Οι γυναίκες υπερέχουν σε σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να λειτουργήσει πιο αρμονικά, οικοδομώντας σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με πελάτες και εργαζομένους. Αν και πολλές φορές το συναίσθημα κατακρίνεται, ο ιδανικός συνδυασμός του με την καθαρή λογική επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Η φαντασία είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό, στο οποίο οι γυναίκες δείχνουν ότι υπερέχουν. Μαζί με τη δημιουργικότητα, η φαντασία μπορεί να αποβεί καταλυτική για την πορεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό και σε θέσεις-κλειδιά με αρμοδιότητες που βασίζονται στη δημιουργικότητα, πολύ συχνά επιλέγονται γυναίκες.

Αν μια γυναίκα επιχειρηματίας εκμεταλλευτει τις ευκαιρίες που της εμφανίζονται, χρησιμοποιώντας τα δυνατά της σημεία και ταυτόχρονα χαλιναγωγώντας τις αδυναμίες της, τότε βαδίζει προς την επιτυχία με σταθερά βήματα!